1 000 tyska vargar inom fem år

Den tyska vargpopulationen kommer snart att uppgå till 1 000 individer. År 2025 kan Tyskland ha 2 000 vargar.

Det framgår av en film där tyska djurhållare, särskilt fårbönder, presenterar sin situation. I filmen får experter och vargdrabbade presentera fakta. Med nuvarande ökningstakt för vargpopulationen med 30 procent kommer det att finans 1 000 vargar år 2021.
År 2025 kan det finnas två tusen vargar i Tyskland om vargarna inte får jagas. 
De intervjuade tror inte på en fredlig samexistens. Talet om att vargen är ett skyggt djur stämmer inte. 
Nuvarande antal tyska vargar beräknas vara 500 individer.
Många djurhållare ser sin existens hotad. Tvingas de sluta så kommer det tyska kulturlandskapet inte längre se ut som det nu gör. 

En trailer till filmen ”Wiedertierhaltung: Geliebt. Gewollt. Geopfert?” finns utlagd på en tysk lantbrukstidningen Top agrars hemsida.