14 finska vargar har försetts med GPS-sändare. (Arkivbild)
Foto: Szczepan Klejbuk / Shutterstock.com 14 finska vargar har försetts med GPS-sändare. (Arkivbild)

14 finska vargar GPS-märkta

Under februari och mars har 14 vargar försetts med GPS-sändare i Finland, skriver Hufvudstadsbladet.

Av de fjorton vargarna var det tolv som fick sitt första GPS-halsband, medan de två andra fick sina gamla sändare utbytta. Fem av vargarna fick sina sändare i Kajanaland, sex av dem i Norra Karelen och tre i Norra Savolax.
I och med att vargarna bär GPS-sändare ska man nu kunna se hur de rör sig och hur stora revir de har. Det är en viktig del i att se hur stor vargstammen är, enligt Naturresursinstitutet Luke.
Man ska också bevaka hur vargar rör sig nära mänsklig bebyggelse och hur många hjortdjur de dödar.