43 vargar har fällts i stamvårdande syfte i Finland.
Foto: AndreAnita / Shutterstock.com 43 vargar har fällts i stamvårdande syfte i Finland.

43 vargar fällda i Finland

I Finland har 43 vargar fällts i stamvårdande syfte, rapporterar Finlands Viltcentral.

Totalt gjordes 27 ansökningar gällande 116 vargar om dispens i stamvårdande syfte för jakt. Efter att Finlands viltcentral utrett och utvärderat varje enskilt fall beviljades dispens för jakt på 46 vargar. Tre dispenser lämnades oanvända i Norra Karelen.
43 vargar fälldes mellan den 23 januari och 21 februari.

Effekter på beteendet utvärderas
Dispenserna har ingått i ett tvåårigt försök där man utvärderar jaktens effekter på stammen och vargarnas beteeende. Syftet är att genom jakt trygga en vargstam med gynnsam skyddsnivå och främja människans och vargens samexistens i enlighet med målen i förvaltningsplanen för vargstammen.
Samma sak har tidigare gjorts för både lodjur och björn, och Finlands vintcentral uppger att det skapat ett viltvärde för arterna och ökat toleransen bland lokalbefolkningen.