Av de fällda fullvuxna älgarna i Finland var 52 procent kor och 48 procent tjurar.
Foto: Erik Mandre/Mostphotos Av de fällda fullvuxna älgarna i Finland var 52 procent kor och 48 procent tjurar.

52 000 älgar fällda i Finland

Under den nyligen avslutade älgjaktssäsongen i Finland fälldes drygt 52 000 älgar. Det är cirka tio procent färre än året före. Mest minskade antalet fällda älgar i norr, men även längst i söder.

Det beviljades cirka åtta procent färre jaktlicenser för älg i Finland i samband med den nyligen avslutade älgjakten än året dessförinnan. Antalet jaktlicenser minskade mest i norr, där älgstammen på många håll uppskattades vara på önskad nivå. I stora delar av övriga landet var målet för jakten en minskning av stammen.

En vuxen eller två kalvar
Med en jaktlicens får man i Finland i regel fälla en vuxen älg eller två kalvar. Ungefär 45 procent av de fällda älgarna var kalvar och 55 procent var fullvuxna älgar. Av de fällda fullvuxna älgarna var 52 procent kor och 48 procent tjurar.
– Älgbytet minskade i de flesta viltcentralsområden jämfört med föregående år, proportionellt mest i norra Uleåborg, Lappland och Kajanaland samt i södra Nyland och sydöstra Finland. Störst antal älgar fälldes i de stora viltcentralsområdena i Lappland och Uleåborg, totalt i dessa över 15 000 individer, kommenterar Jani Körhämö från Finlands Viltcentral i ett pressmeddelande.

Älgstammen minskar
Naturresursinstitutet Luke uppskattar årligen älgstammens storlek och struktur i Finland. Enligt stamuppskattningen som publicerades i våras bedömdes älgstammen ha minskat med 11 procent, till 86 500 individer. Målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 68 000–85 000 individer i hela landet. Naturresursinstitutet ger sin uppskattning av nuläget för älgstammen i mars.
Efter årsskiftet är det i Finland förbjudet att använda hund i jakten. Men under den nyligen avslutade jaktsäsongen var det för andra gången möjligt att fortsätta jaga utan hund till mitten av januari. Under januari månad fälldes i hela Finland något över 600 älgar.