Foto: Shutterstock Förra året bromsades spridningen av afrikansk svinpest inom EU.

Afrikansk svinpest minskar inom EU

Spridningen av afrikansk svinpest inom EU bromsades förra året. Den positiva trenden ser ut att hålla i sig även i år.

11 712 vildsvin och 1 844 tamgrisbesättningar registrerades som smittade i EU-kommissionens rapporteringssystem för afrikansk svinpest 2021.

2022 var fallen färre, det vill säga 7 442 vildsvin och 530 tamgrisbesättningar, rapporterar den danska tidningen Landbrugsavisen.

Inbromsningen fortsätter

Hittills i år ser den positiva trenden ut att hålla i sig. Till den 12 februari, för tio dagar sedan, hade 1 496 vildsvin och 51 tamgrisbesättningar registrerats som smittade med den fruktade sjukdomen.

Under motsvarande tidsperiod förra året, den 1 januari till den 13 februari 2022, registrerades 1 572 vildsvin och 81 tamgrisbesättningar.

Gäller inte alla EU-länder

Dessa siffror är dock inte representativa för samtliga EU-länder. I vissa går utvecklingen i motsatt riktning.

Framför allt i Tyskland, Ungern, Italien, Serbien och Litauen ökar antalet fall med afrikansk svinpest.