Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus & Aarhus Universitet. Dokumentation från forskarnas viltkamera visar tre av de åtta nya valparna.

Åtta nya vargvalpar i Danmark

Vargstammen växer i Danmark. Forskarnas övervakning visar att ett vargpar har fått åtta ungar. Tiken är danskfödd och hanen invandrad från Tyskland.

Det är forskare vid Naturhistorisk Museum Aarhus och vid Aarhus Universitet, som övervakar vargarna i Danmark för Miljöstyrelsens räkning. Forskarna har lyckats fånga vargvalparna på film.

Gott om vilt

Vargarna håller till på ett militärt övningsfält, Borris Skydeterraen, sydväst om Herning på västra Jylland. Det gör att allmänheten har begränsat tillträde till terrängen om de vill försöka få en glimt av valparna, men man får färdas på vissa vägar genom övningsfältet.

Enligt Miljöstyrelsen är det är gott om vilt på övningsfältet.

– De gynsamma förhållandena i området kan ha bidragit till att vargparet fått så många valpar, säger specialkonsulten Lasse Jensen.

Vargstammen växer

Häromveckan meddelade också forskarna att minst en vargunge fötts i skogsområdet Klelund Plantage söder om Billund på Jylland. En unge fångades på bild, men forskarna tror denna hona kan ha fött flera ungar.

Det är nu femte gången det sker en vargföryngring i Danmark. Antal vuxna individer uppskattas till 16 stycken.