Bidragen till jaktföreningar ska gå till att etablera nya skjutbanor eller till att renovera och modernisera existerande anläggningar.
Foto: Shutterstock Bidragen till jaktföreningar ska gå till att etablera nya skjutbanor eller till att renovera och modernisera existerande anläggningar.

Bättre jaktskyttebanor i Danmark

Danska jägare får återigen chansen att etablera nya och förbättra sina befintliga skjutbanor. Miljøstyrelsen har nämligen avsatt en miljon danska kronor till bidrag som jaktföreningar kan söka för år 2021.

Målet med att avsätta pengarna är att Danmark ska få säkrare jakt genom att jägarna får bättre möjligheter att träna på att hantera sina vapen.
Bidragen till jaktföreningar ska gå till att etablera nya skjutbanor eller till att renovera och modernisera existerande anläggningar.
Man kan till exempel ansöka om pengar till inköp av lerduvekastare, eller för att förbättra säkerheten eller minska ljudnivån.

Från jaktkortsavgiften
De danska jägarna betalar egentligen själva förbättringarna. Pengarna tas nämligen från den så kallade årliga jagttegnafgiften om 500 danska kronor som jägare i Danmark måste betala, det vill säga motsvarande jaktkortsavgiften på 300 kronor i Sverige.
En miljon danska kronor motsvarar drygt 1,4 miljoner svenska kronor.