Den norska vildsvinsplanen föreslår att en rapport om upptäckten av ett självdött vildsvin ska belönas med 2 000 norska kronor. Norska jägare föreslås få till exempel 1 500 norska kronor om livmodern från en fälld sugga sänds in. Trikinprover blir gratis.
Foto: Shutterstock.com Den norska vildsvinsplanen föreslår att en rapport om upptäckten av ett självdött vildsvin ska belönas med 2 000 norska kronor. Norska jägare föreslås få till exempel 1 500 norska kronor om livmodern från en fälld sugga sänds in. Trikinprover blir gratis.

Bidrag till norska vildsvinsjägare

Enligt den norska handlingsplanen för att få bort de norska vildsvinen blir det bidrag till jägare som fällt vildsvin. Det uppskattas att Norge kan ha 400 till 1 200 vildsvin. Men Norge står inför en stor tillväxt av vildsvinsstammen om inte något görs snabbt.

De få vildsvin som finns i Norge ska helt enkelt skjutas bort i möjligaste mån, bland annat för att undvika de miljardkostnader för skador som de cirka 300 000 vildsvinen i Sverige orsakar.
Handlingsplanen finns här:
Klimatförändringarna gynnar vildsvinen även i Norge.
– Mildare vintrar och varmare vårar gör att beståndet kan överleva, växa till och sprida sig, särskilt längs kusten. Därför är det nödvändigt med åtgärder som kan reducera beståndet, säger direktör Ellen Hambro, på Miljödirektoratet i ett pressmeddelande.
I handlingsplanen föreslås ett övervakningsprogram som kan följa utvecklingen och sjukdomssituationen inför hotet av främst svinpest.

Ersättningar till vildsvinsjägare
Det föreslås även ersättningar till jägare som sänder in prover på fällda vildsvin och till personer som rapporterar upptäckten av självdöda vildsvin.
Förutom gratis trikintest föreslås att jägare får 500 norska kronor om de sänder in högra sidan av underkäken. Är det en trofégalt är det okej att behålla beten.
För en fälld sugga i reproduktiv ålder föreslås en extra ersättning på 1 500 norska kronor om även livmodern sänds in.

2 000 kronor för rapport om självdött vildsvin
För att lättare upptäcka afrikansk svinpest föreslås en belöning på 2 000 norska kronor till den som rapporterar upptäckten av ett självdött vildsvin.
Räknat på att det fälls uppåt 600 vildsvin årligen, istället för 250-310 per år hittills, beräknas ersättningarna till jägare kosta 750 000 norska kronor första året. Dessutom blir det cirka 100 000 kronor för trikinprover.
Utfodring bör undvikas, enligt handlingsplanen. 

Fällfångst av kultingförande suggor?
Jägare och markägare bör samverka och lära sig mer om vildsvinsjakt. Fällor bör tillåtas samt belysning vid åtel- och eftersöksjakt.
Det ses i nuläget inte som en bra lösning att skjuta kultingförande suggor. Men enligt planen bör det skärskådas om fällfångst av kultingförande suggor kan vara ett acceptabelt alternativ.
Dessutom gör farhågorna för främst svinpest att tamgrisar inte bör vistas utomhus i områden med vildsvin med mindre att tamsvinen finns bakom dubbla stängsel. Rast- och campingplatser bör ha soptunnor som vildsvinen inte kan komma åt
Norrmännen vill även ha ett samarbeta med svenska aktörer, så det blir lätt att utväxla information om vildsvinen.