Aktivister hetsar mot en jägare som avlivade sin labrador med sitt jaktgevär. Nu hotas aktivistföreningen av böter om de fortsätter.
Foto: daines_3 / Shutterstock.com Aktivister hetsar mot en jägare som avlivade sin labrador med sitt jaktgevär. Nu hotas aktivistföreningen av böter om de fortsätter.

Böteshot för hets mot jägare

En domstol i staden Güstrow i norra Tyskland har avgjort att djurrättsaktivister inte får webbhetsa mot en jägare som avlivat sin hund. Sker så på aktivisternas webbsida måste deras förening böta 500 euro.

Bakgrunden är en händelse 2011, då jägaren tvingades avliva sin vita labrador med ett skott. Jägaren sköt sin hund då den löpte fritt ute på en åker. En domstol fastslog året därpå att det var berättigat att avliva hunden. 
Men i år har jägare utsatts för en hetskampanj på aktivisternas webbsida, där det påståtts att han handlat kriminellt och är en lögnare och missdådare.
Jägaren tog saken till domstol. Nu har domstolen avgjort att om aktivisterna åter förtalar jägaren måste deras förening böta 500 euro. Till att börja med måste föreningen stå för rättegångskostnaderna, rapporterar tidningen Nordkurirer.