Foto: Mostphotos I blyförbudets skugga höjs nu krav på statlig finansiering för att ställa om finska skjutbanor.

Brist på skjutbanor i Finland – statliga pengar efterfrågas

Finland har omkring 670 skjutbanor, men endast 290 av dem har ett gällande miljötillstånd. Nu oroas finnarna av att det kan bli dyrt att få alla skjutbanor godkända efter blyförbudet.

Precis som i Sverige har Finland drabbats av EU:s blyhagelförbud vid våtmarker och det faktum att skjutbanorna måste ställas om. 

Nu framförs förslaget att riksdagen ska vara med om att stödja finansieringen eftersom många av landets 900 000 reservister behöver skjutbanorna för sin träning. Dessutom tillkommer drygt 300 000 jägare som har löst jaktkort.

Krav på riksdagen

Det är Janne Pitkänen, specialsakkunnig i Finlands jord- och skogsbruksministerium, naturresursavdelningen, enheten för vilt och fiske, som i Viltcentralens tidning Jägaren lyfter fram ett förslag att staten ska stödja skjutbanorna.

Eftersom skjutbanorna också är viktiga för Finlands försvar borde riksdagen kunna besluta om finansiering, anser han.

Jord- och skogsbruksministeriet har under de senaste åren bidragit till finansieringen av ett projekt för miljötillstånd för skjutbanor som drivs av Finlands Sportskytteförbund, Jägarförbundet, reservistorganisationerna och Finlands viltcentral. Medlen har tagits ur jaktvårdsavgifterna som jägarna har betalat in.

Viktig skytteträning

Janne Pitkänen skriver att kriget i Ukraina har gjort det oerhört mycket viktigare att bedriva skytteträning. Riksdagen har därför bett regeringen att i skyndsamt utreda skjutbaneläget på riksnivå och vad som kan göras för att öka antalet banor. 

Finska skjutbanor bör betraktats som en del av landets kritiska infrastruktur, menar han.