Fjäll- och dalripa betraktas som hotade arter i norska Artsdatabanken.
Foto: Montage / Ondrej Prosicky / Ben Queenborough / Shutterstock.com Fjäll- och dalripa betraktas som hotade arter i norska Artsdatabanken.

Dal- och fjällripa ses som hotade

Den norska Artsdatabanken har beslutat föra upp både dal och fjällripa på rödlistan för hotade arter. Ripan är ett populärt norskt jaktbyte.

Det tros dock inte att jägarna har skuld till att antalet ripor har minskat. I stället är det räv och mård som tar många ripor. Det sker också ett samspel med andra arter. När tillgången på smågnagare är god klarar sig ripan undan räv och mård.
Artsdatabanken har tre grader för hur hotad en art anses vara. De två riporna hamnar på lägsta hotandegraden. Olika expertkommittéer lämnar in förslag på vilka arter som behöver skydd. Under de senaste tio åren har dalripan minskat med 15 procent och fjällripan med 30 procent i den norska naturen.