Miljarder kan stå på spel ifall den afrikanska svinpesten når Danmark.
Foto: Pixabay Miljarder kan stå på spel ifall den afrikanska svinpesten når Danmark.

Danska jägare accepterar svinutrotning

Danmarks Jægerforbund accepterar nu att vildsvinen ska utrotas från Danmark. Detta trots att de danska jägarna gärna vill ha vildsvin i landet.

Bakgrunden är den afrikanska svinpesten som finns i fler europeiska länder, men ännu ej i grannlandet Tyskland. Tyskarna visar dock stor oro för att sjukdomen skulle kunna nå dit.
Och då ligger också Danmark illa till.
Därför lade Danmarks miljö- och livsmedelsminister, Esben Lunde Larsen, sent förra året fram en plan för hur de danska vildsvinen, som jämfört med de svenska är relativt få, skulle kunna utrotas. Jakt & Jägare skrev om saken här.

Exporten hotas

Nu accepterar Danmarks Jægerforbund regeringens syn på att vildsvinen måste utrotas. Den stora danska exporten av fläskkött och smågrisar hotas. Det kan vara miljarder som står på spel.
Jægerforbundets ordförande, Claus Lind Christensen, kommenterar organisationens inställning på dess hemsida:
– Då den nuvarande situationen betraktas som ett helt extraordinärt tillstånd kommer den att utvärders löpande av Danmarks Jægerforbund, så att Jægerforbundets natursyn återigen kan följas när risken för afrikansk svinpest är väsentligt reducerad.

Möte planeras
Samtidigt är Jægerforbundet kritiskt till att det inte tillfrågades redan förra året om vildsvins-utrotningen. Men nu planeras ett nytt möte med ministern i slutet av januari.
Förutom jägarna är lantbrukets företrädare kallade. Man ska diskutera vilka medel som står tillbuds för jägarna för en effektiv förvaltning. Man ska också ta upp frågan om kommunikation.

Tyskarna förberedda
Tyskarna har redan förberett sig för hur de ska agera vid ett eventuellt utbrott. Det blir då frågan om att inrätta olika zoner kring utbrottsstället.
Tyska jägare uppmanas också att spana efter eventuella tecken på att vildsvinen är sjuka.