Foto: Shutterstock Mårdhundarna är inte populära i Danmark där man försöker komma till rätta med den invasiva arten genom att placera ut sändarförsedda judasdjur.

Danska judasdjur får semester

Naturstyrelsen i Danmark har nu försökt fånga in alla mårdhundar på öarna Fyn och Tåsinge som fungerar som så kallade judasdjur.

Ett judasdjur lockar till sig artfränder och tack vare att det är försett med ett GPS-halsband kan det lokaliseras. 

Mårdhunden är invasiv också i Danmark och man önskar skjuta alla som lokaliseras. GPS-märkningen har tillämpats i flera år i Danmark, men några sådana mårdhundar har försvunnit.

GPS-djur

Nu tror man alla årets GPS-djur är infångade. Men ser en jägare ett sådant GPS-djur uppmanas jägaren skjuta mårdhunden på så sätt att GPS-anordningen inte skadas, skriver Danmarks Jaegerforbund.

Naturstyrelsen vill tillvara elektroniken och undersöka om den fortfarande fungerar. Skulle någon lyckas fånga en mårdhund levande vill Naturstyrelsen också ha besked för att kunna ta hand om djuret.

De mårdhundar på Fyn och Tåsinge som nu får semester ska få tillbringa den på en anläggning vid staden Silkeborg. I september ska de åter sättas ut i sitt arbete som judasdjur.