Foto: Mostphotos Förra året föddes två kullar med totalt 14 årsvalpar i Danmark, något som märks i statistiken över vargattacker mot tamdjur.

Danska vargangrepp fördubblade

År 2021 låg varg bakom 16 angrepp på tamdjur i Danmark. År 2022 ökade antalet angrepp lavinartat, sannolikt beroende på att antalet vargar mer än fördubblats.

I Danmark fördubblades antalet vargattacker mot tamdjur mellan 2021 och 2022 och landade på 32 fall. Också antalet djur i Danmark som dödades av vargar fördubblades till 161 djur 2022, skriver LandbruksAvisen.

Fler vargar

Att antalet angrepp ökar hänger sannolikt samman med att antalet vargar har ökat till 29 vid slutet av 2022 jämfört med 14 stycken föregående år. De första vargarna i Danmark i modern tid kom dit 2012.

Inget av angreppen skedde hos lantbrukare som satt upp vargsäkra stängsel, något som danskarna kan få bidrag för.

Man kan också ansöka om bidrag om man fått sina djur skadade av varg. Danska staten betalade förra året ut 381 155 danska kronor i sådana bidrag, vilket motsvarar drygt 580 000 svenska kronor.