Älgkorna studeras för att klarlägga varför kalvarna dör.
Foto: Matts Bildström Älgkorna studeras för att klarlägga varför kalvarna dör.

Dödlighet bland norska kalvar undersöks

Varför dör älgkalvar oförklarligt? 72 GPS-märkta älgkor följs i Norge för att ge svar på vad som orsakar problemet och hur omfattande det är.

De studerade älgkorna finns i områdena Tröndelag och Oppland samt på fjällplatån Hardangervidda.
Platserna besöktes i juni och juli för att utröna om korna hade fått kalvar.

Fastslå omfattningen
Kalvens första levnadsår ska observeras. Man vill fastslå omfattningen av dödligheten samt hur älgen använder sina områden, skriver Hjortviltportalen.
– Det är alltså status inom kalvens första levnadsår som insamlas, berättar Christer M. Rolandsen, forskare vid Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Döda kalvar påträffas
I Tröndelag observerades 29 kor. Av dem hade 14 ensamkalvar och fyra stycken hade tvillingar. En kalv och ett tvillingpar hittades döda nära där den sista GPS-observationen av deras mödrar gjordes.
I området påträffades senare ytterligare en kalv död utan synlig orsak.
I Oppland observerades 30 kor och 19 av dem gick med kalv. Två gick med sina fjolårskalvar.
På Hardangervidda observerades 13 älgkor. Av dem hade 10 stycken kalv.

Typisk grundforskning
Forskning om kalvarna och de GPS-märkta korna är av grundforskningskaraktär. Resultaten ska kunna användas av samhället och olika näringsgrenar.
Vad man kan få veta är hur viltet påverkas av klimat, utbyggnad av infrastruktur, trafikolyckor, sjukdomsutbrott och av jord- och skogsbruk.