Vildsvin kan sprida svinpesten i EU-länderna. Men jägarorganisationen Face tror på andra lösningar än att försöka skjuta bort så många vildsvin som möjligt.
Foto: FotoVeto/Shutterstock.com Vildsvin kan sprida svinpesten i EU-länderna. Men jägarorganisationen Face tror på andra lösningar än att försöka skjuta bort så många vildsvin som möjligt.

Europajägare oroliga för svinpesten

Organisationen Face, som jobbar för jägare i EU-länderna, har haft möte i Bryssel om den afrikanska svinpesten. Jägarna är oroliga för att sjukdomen sprider sig.

Närmast är det risk att African Swine Fever (ASF) sprids in i Slovakien och Rumänien, framgår det av ett pressmeddelande efter Face-mötet.
Därefter finns det risk för Finland, Tjeckien och Tyskland. Beträffande Finland är man orolig för att sjukdomen kommer över från Baltikum.
En representant för jägarna i Lettland medverkade vid mötet. Hon redogjorde för de stora förändringar jakt, lantbruk och samhälle drabbats av sedan ASF kom till Lettland 2014. Hon rekommenderade länder som för närvarande inte har ASF att tänka över sin beredskap.

Vill inte ha för stor jakt
Mötet trodde inte på en enhetlig bekämpning av sjukdomen över hela EU. Face vill inte heller se att det görs försök att skjuta bort hela vildsvinspopulationer, men en inriktning på att fälla hondjur, för att dämpa reproduktionstakten.
Däremot är det viktigt att alla samhällsaktörer u de europeiska länderna är medvetna om sjukdomen och hur man ska bete sig. I till exempel Tyskland finns det information på rastplatser vid vägar om att inte slänga matrester i naturen. Får ett vildsvin tag på smittat kött från Polen kan det vara risk att svinpesten får fäste i Tyskland.
Samma regler gäller förstås också i Sverige.
FN har en organisation för djurhälsa. Det FN-organet bistår nu i de länder som drabbats av den mycket smittsamma sjukdomen ASF.