Alla fällda hjortar i två norska områden ska genomgå CWD-test. Jägarna måste sända in prover, tagna från djurens hjärna. Provtagningskravet gäller även älgar, rådjur och vildrenar som fälls kommande jaktsäsong.
Foto: Kjell-Arne Moseid Alla fällda hjortar i två norska områden ska genomgå CWD-test. Jägarna måste sända in prover, tagna från djurens hjärna. Provtagningskravet gäller även älgar, rådjur och vildrenar som fälls kommande jaktsäsong.

Fällda hjortdjur måste CWD-testas

I Norge införs krav på att jägare ska testa om fällda hjortdjur kan ha sjukdomen CWD. Tills vidare begränsas kravet till två regioner.

Det är av resursskäl som tvånget att sända in tester begränsas till Nordjella- och Selbu-regionen, rapporterar Nea Radios webbupplaga. Det var i dessa regioner som det förra året upptäcktes att vildren och älg hade Chronic Wasting Disease (CWD), en för hjortvilt dödlig sjukdom som ofta liknas vid galna ko-sjukan.
För vildren gäller påbudet också i Forolhogna-området.

Vill få koll på smittläget
Ytterligare fall av CWD i Norge har inte upptäckts. Men för att få koll på det fortsatta smittläget behövs ett stort antal prover.
Den norska veterinärmyndigheten är beredd att i samband med den kommande jaktsäsongen ta emot ett stort antal prover.Det är på fällda älgar, rådjur och hjortar samt vildren som jägare måste ta ett prov från djurets hjärna. 

Jägare ska ha med sig provutrustning
Jägarna ska, innan de går ut på jakt, rekvirera provutrustning samt frankerade kuvert.
Det är viktigt provet är så färskt som möjligt.
Det är fällt vilt som är ett år, eller äldre, som ska testas.
Miljödirektoratet ska nu gå ut med instruktioner och ha kurser om hur prover tas från hjärnan.
Jaktansvariga i kommunerna samt jaktledare kommer att engageras för att provtagningarna ska fungera.