Foto: Suzanne Fredriksson Fortsatt nedgång för antalet fällda rådjur i Danmark. (Arkivbild)

Färre jägare fällde fler djur

Med betydligt färre aktiva jägare i Danmark än föregående jaktår fälldes det ändå sammantaget mer vilt. Det visar den årliga sammanställningen från Miljöstyrelsen.

Det gångna jaktåret löste 172 815 personer, varav sju procent kvinnor, jaktkort i Danmark. Det är 3000 färre än föregående år. Enligt den rapportering jägarna är skyldiga att göra fälldes det ändå 23 000 fler djur.

Upp för kron och dov

Dov – och kronvilt står för en stor del av ökningen, runt 10 000 fler djur för bägge.

Sämre ser det ut för den danska rådjursstammen. Sedan rekordåret 2009 då 132 000 rådjur fälldes har antalet kontinuerligt sjunkit till årets 74 000. Det är den lägsta siffran sedan mitten av 1980 – talet.

Gällande småvilt, noteras att både hare och räv ökade med ca 2000 fler fällda djur. Detta ska dock ses mot bakgrund av att föregående år var det magraste någonsin gällande hare.

Ned för kanadagås

Slutligen fågeljakten. Där är variationen stor arterna emellan bland annat beroende på en omfattande utsättning av fasan och änder. Totalt fälldes det 1 606 126 fåglar. En kraftig tillbakagång för kanadagås sticker ut, från 5000 föregående år till årets 3000.

Miljöstyrelsen har fört viltutbytesstatistik sedan 1941. Årets rapport finns att läsa som PDF här.