Foto: Shutterstock Fågeljaktsmotståndarna i Danmark driver på för att försvåra för jägarna.

Fasanjakten under press i Danmark

I Danmark är delar av fasanjakten hotad då det finns krafter som motsätter sig att fåglar föds upp och sätts ut i naturen för jakt. Frågan gäller också rapphöns och gräsänder.

Det är Christina Ahlefeldt-Laurvig, som är ordförande för det danska lantbrukets sektion för större jordbruk, som berättar om situationen i en artikel i Maskinbladet. Bakgrunden är att jakt är en viktig affär för en del större danska jordbruk. 

Motsätter sig

Frågan om fågeljaktens framtid har tagits upp i det danska Vildtforvaltningsrådet, men där finns också olika gröna organisationer som motsätter sig denna jakt. 

I rådet har jordbruket, Danmarks Jaegerforbund och Dansk Skovforening lagt fram en ny modell för hur gräsänder ska sättas ut. Förslaget har sedan presenterats för den danska miljöministern, men något svar har ännu inte inkommit. 

Viktig del

Christina Ahlefeldt-Laurvig betonar att fågeljakten utgör en viktig del av den danska jaktkulturen. Hon menar också att det är betydelsefullt att alla som sätter ut fåglar är noga med att rapportera detta till den danska miljöstyrelsen. 

– Eftersom alla delar av samhället inte förstår denna jakt är det också viktigt hur vi i sociala medier skriver om dansk och utländsk jakt, tillägger hon.