Renkorna märks med sändarhalsband, så att de går att följa efter utsättningen.
Foto: Petri Timonen/Naturresursinstitutet Renkorna märks med sändarhalsband, så att de går att följa efter utsättningen.

Finland sätter ut skogsvildrenar

Finland har fått ekonomiskt stöd av EU för att skydda och förvalta skogsvildrenar. Projektet inleddes 2016 och i höstas började man sätta ut skogsvildrenar i två nationalparker.

Arbetet ska pågå till år 2022, rapporterar Finlands viltcentrals tidning Jägaren.
Syftet är att arten ska återinföras på sina forna marker i västra Finland. Djuren ska vistas i nationalparkerna Lauhanvouri och Seitseminen. Där kan man nu för första gången på 150 år få uppleva skogsvildrenar.

Kommer från djurparker
Renarna har sedan 2017 vistas i ett tillvänjningshägn. Merparten kommer från djurparker och verkar trivas bra. Under två vårar har det fötts sammanlagt 19 kalvar.
I höstas släpptes nio renar ut. Ytterligare fem ska släppas ut nu under vintern. Fler utsättningar följer i år.

Märkta för att kunna följas
Renkorna märks med satellitsändarhalsband och några tjurar har fått en liten gps-sändare limmad på ryggen. Sändaren faller av nästa gång tjuren byter päls. Renarna har också färggranna öronmärken.
Flera av renarna har fortsatt att uppehålla sig nära hägnet. Det kan vara närheten till artfränderna samt stödutfodringen utanför hägnet som lockar.
Kostnaden för projektet framgår inte av reportaget i Jägaren.