Foto: Shutterstock Vitsvanshjort är en av arterna vars snöspår räknas under den årliga triangelinventeringen i Finland.

Finlands jägare viltinventerar – hoppas på bra spårsnö

Snart startar den årliga viltinventeringen i Finland, då jägare och andra frivilliga patrullerar så kallade vilttrianglar och avläser spår i snön.

Inventeringen pågår mellan den 15 januari och 28 februari i södra och mellersta Finland, och mellan den 15 januari och 15 mars i norra Finland.

– Naturresursinstitutet ordnar den årliga vinterinventeringen för uppföljning av viltdäggdjurens stammars växlingar och långfristiga utveckling. Den kommande inventeringen av snöspår blir den 34:e, säger specialforskare Andreas Lindén från Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande från Finlands viltcentral.

Enda inventeringsmetoden för många arter

Triangelinventeringen är för många viltarter i Finland den enda omfattande metoden för uppföljning av beståndsförändringar. För att den ska lyckas krävs ett färskt och enhetligt snötäcke, så att även de små däggdjurens spår går att se.

Vilttrianglarna är beständiga inventeringsrutter, så kallade transekter, som har grundats för uppföljning av viltbestånd i skogsmiljö. En rutt är formad som en liksidig triangel, vars sidor är fyra kilometer långa, så att den totala längden blir tolv kilometer.

Arterna vars snöspår räknas är: skogshare, fälthare, ekorre, flygekorre, bäver, bisam, varg, rödräv, fjällräv, mårdhund, björn, hermelin, dvärgvessla, mink, iller, mård, järv, grävling, utter, lodjur, vildsvin, vitsvanshjort, älg, skogsvildren och rådjur.

Dessutom rapporteras visuella observationer av dessa fågelarter: tjäder, orre, järpe, dalripa, rapphöna, fasan, duvhök och korp, oberoende av hur långt från inventeringslinjen fåglarna har varit.

Även åkertriangelinventering

En vidareutveckling av vilttriangelinventeringen är åkertriangelinventeringen som äger rum i hela Finland mellan den 1 januari och 28 februari. Syftet med den är uppföljning av småviltbestånd i lantbruksmiljöer.