Foto: Mostphotos Finska jägare ses som en aktiv och viktig del av samhällets beredskap inför hotet om svåra kriser och katastrofer.

Finska jägare engageras i krisberedskap

Finlands jägarförbund förbereder sig för en nationell kris. Bland annat analyserar man möjligheten att säkra befolkningens födobehov genom jakt och fiske.

Finlands jägarförbund är medlem i den så kallade Kova-kommissionen, som ska förbereda Finlands befolkning för hur man ska kunna klara sig själv i 72 timmar vid en större kris eller katastrof. 

Tidigare erfarenheter

Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Finlands tidigare erfarenheter av att försvara sig mot en ockupationsmakt gör att frågan om hur en kris eller ett krig ska hanteras alltid är aktuell.

Arbetet i kommissionen presenteras i Viltcentralens tidning Jägaren då man tror att inte alla Finlands jägare inser hur viktigt deras arbete kan vara. 

Det är beredskapsombudsman Juha Mantila som arbetar vid försörjningsberedskapscentralens avdelning för primärproduktion som utreder förhållandena. 

Inte nog med kött åt alla

Skjuts det tillräckligt med vilt så att det räcker till Finlands befolkning vid en kris? Svaret är nej. Den årliga avskjutningen i Finland är tio miljoner kilo, vilket utslaget på hela befolkningen ger två kilo kött per person och år. Och det är svårt att på kort tid höja uttaget. 

Men detta gäller på riksnivå. Lokalt där det finns täta hjort- och älgbestånd har viltet stor betydelse vid kriser.

Fångsten av havs- och insjöfisk uppgår i Finland till ca 150 miljoner kilo, men bara en bråkdel används som människoföda. 

Stark jaktkultur

Juha Mantila understryker att den starka jakt- och fiskekulturen i Finland har skapat en utbredd kristålighet hos befolkning.

Jägarna besitter stor lokalkännedom, förmåga att fungera i fält, har kommunikationsutrustning och kunskap att förflytta sig också under besvärliga förhållanden. Det är viktigt att bevara den kunskapsreserven inför framtiden, framhåller beredskapsombudsmannen Juha Mantila.