20 vildsvin i Finlands sydöstra hörn ska gps-märkas och studeras.
Foto: Mostphotos 20 vildsvin i Finlands sydöstra hörn ska gps-märkas och studeras.

Finska vildsvin gps-märks

I Finland har man börjat märka vildsvin med gps-halsband för att följa hur djuren rör sig och beter sig i sin livsmiljö. Naturresursinstitutet leder forskningsprojektet och än så länge har ett första vildsvin i Vederlax märkts.

Enligt planen ska inalles 20 vildsvin i Finlands sydöstra hörn fångas i träfällor innan de sövs och förses med gula gps-halsband och gula märken i öronen, rapporterar Finlands viltcentrals tidning Jägaren.
Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Hjälp att reglera stammen
Det är första gången som man i Finland gps-märker vildsvin, vilket gör det möjligt att följa individen nästan i realtid.
Informationen om hur vildsvinet beter sig ska öka tillförlitligheten i uppskattningen av stammen och hjälpa finländarna att övervaka skadorna som arten orsakar och att reglera stammen.
Forskarna önskar att de halsbandsförsedda individerna inte ska fällas. Om så ändå skulle ske är köttet belagt med en karenstid på sex månader innan det kan ätas, eftersom bedövningsmedlet kan dröja sig kvar.

1 400 vildsvin
I januari 2020 fanns det cirka 1 400 vildsvin i Finland, enligt Naturresursinstitutets beräkningar. Det är en minskning med cirka 30 procent jämfört med den beräknade populationen ett år tidigare.
Jägarnas uppskattningar efter avslutad älgjakt 2019 tyder på att de mest vildsvinstäta områdena fortfarande finns i östra Nyland och sydöstra Finland.