I samband med kampanjen att skjuta bort alla vildrenar på Nordfjella i Norge har två av de fällda djuren testats positivt för sjukdomen CWD. (Arkivbild)
Foto: Kjell-Erik Mosied I samband med kampanjen att skjuta bort alla vildrenar på Nordfjella i Norge har två av de fällda djuren testats positivt för sjukdomen CWD. (Arkivbild)

Fler CWD-smittade vildrenar

Misstankar finns nu om att Norge har fler fall av sjukdomen CWD bland hjortviltet. Två nya fall har testats positivt.
Det är två vildrenar som fällts under jakten vildrenar på Nordfjella. Jakten inleddes för några dagar sedan. Målet är att ta bort alla vildrenar i området.

Ytterligare tester görs nu av de två vildrenarna. Besked kommer om några dagar om renarna har sjukdomen Chronic Wasting Disease.
Norge är hittills det enda landet i Europa där CWD konstaterats.
Förra året befanns några vildrenar och älgar ha CWD. Sedan dess har över 13 000 hjortdjur testats.
Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgivare på Mattilsynet, säger till Hjortevilt att det troligen kommer att påträffas flera positiva vildrenar på Nordfjella.

Bevis för att jakten är rätt
Fynden bekräftar det riktiga i att skjuta bort alla vildrenar från Nordfjella, anser hon.
Mattilsynet uppfodrar alla norrmän att vara uppmärksamma i skog och mark. De som hittar ett dött eller sjuk hjortdjur ska slå larm.
Sjukdomstecken är att djuret är har oskyggt beteende, är magert, har tovig päls och urinerar flitigt.