FOTO: KARL R. MARTIN/SHUTTERSTOCK Rödvargen har under lång tid varit impopulär hos tamdjursägare i USA, vilket fått till följd att arten nästan har försvunnit. Nu återintroduceras den.

Fler rödvargar i USA efter intensivt räddningsprogram

Antalet rödvargar i USA blir fler efter ett avels- och återintroduceringsprogram. I dagsläget finns bara runt 300 individer, varav ett 20-tal lever i vilt tillstånd.

Tidigare fanns det rödvargar i ett stort område från New York till Texas, men efter 70 års statsunderstödd jakt är stammen en spillra av vad den var.

Stammen stärks

Ett omfattande räddningsprogram har nu resulterat i att stammen stärkts, rapporterar SVT Nyheter.

Bland annat har myndigheterna nyttjat en metod som går under namnet ”fostring”. En valp som är född i fångenskap sätts då ut i en lya tillsammans med de jämnåriga valparna som fötts i frihet. Målet är att den ska uppfostras av sina surrogatföräldrar och förvildas.

”En nationalskatt”

I år har sju rödvargar på det sättet återintroducerats i ett naturreservat i North Carolina. Arten är den enda vargart som enbart existerar i USA.

– I det avseendet borde de ses som en nationalskatt. Det är ett privilegium att få vara med och vårda dem, säger överveterinären säger Karen Wolf i en intervju med nyhetsbyrån Reuters.