Foto: Shutterstock Förra året gick antalet fällda vargar ner i USA, rapporterar Duluth News Tribune.

Vargjakt möjlig i USA trots federalt stopp

För ett par veckor stoppade en federal domare jakt på varg i USA med motiveringen att det rör sig om en hotad art. Nu visar det sig att viss jakt ändå är möjlig.

Det är tidningen Duluth News Tribune som rapporterar om efterverkningarna av att en domare stoppade vargjakten i USA.

Läste bestämmelserna

I delstaten Minnesota har man lusläst jordbruksdepartementets bestämmelser om viltvård och kommit fram till att viss jakt på varg under alla omständigheter är tillåten.

Det är främst när boskap, husdjur och människor ska skyddas som jägare får ingripa och jägaren ska då vara auktoriserad av de federala myndigheterna. I snitt har det årligen fällts 185 vargar under sådana omständigheter. Men år 2021 gick antalet fällda vargar ned till 152 stycken, rapporterar tidningen.

Får fångas i fälla

Frånsett Alaska är Minnesota den delstat i USA som har flest vargar. Antalet beräknas till 2 700 djur. 

Varg får även tas i fällor av auktoriserade jägare.  En del vargar fångas in i forskningssyfte bland annat då man vill undersöka hur en oljeledning som dras genom Minnesota påverkar vargarna. Forskarna vill till exempel veta om den nya infrastrukturen påverkar föryngringarna.