Donald Trump underlättade för vargjakten i USA, nu hoppas amerikanska vargvänner på en återgång till den tidigare regleringen.
Foto: Mostphotos Donald Trump underlättade för vargjakten i USA, nu hoppas amerikanska vargvänner på en återgång till den tidigare regleringen.

Het amerikansk vargdebatt efter Trump

President Trump genomdrev att delstaterna själva skulle få bestämma om vargjakten. Nu pågår en debatt i USA om att flytta tillbaka beslut om vargen till federal nivå.

Trumps ställningstagande har lett till för mycket vargjakt, hävdar kritikerna.
Ett exempel som framhålls är delstaten Idaho där vargstammen, på 1 500 individer, kan komma att reduceras med 90 procent.
Ett annat skräckexempel, för vargentusiaster, som lyfts fram i sammanhanget är Montana där 85-90 procent av vargstammen är hotad som ett resultat av Trumps politiska arv.

Indirekta vargfördelar
Dessutom framhåller de tre forskarna Jennifer L. Raynor, Corbett A. Grainger, och Dominic P. Parker att när man diskuterar varg så måste också indirekta fördelar lyftas.
En sådan fördel, anser de tre forskarna, är att vargar tar hjortar som annars skulle uppehålla sig på vägarna och eventuellt förorsaka trafikolyckor.

Minskar antalet trafikolyckor
I delstaten Wisconsin beräknas vargarnas hjortjakt ha resulterat i en minskning av kollisionsolyckorna mellan hjort och bil med 24 procent.
De ekonomiska fördelarna av detta är, enligt forskarna, 63 gånger större än kostnaderna för att varg tar boskapsdjur.
Forskarna menar vidare att det är positivt att vargarna är verksamma året runt till skillnad mot jägarna som endast är verksamma under de fastställda jakttiderna.

Organisationer lobbar för varg
Den kommande vargjakten i Idaho och Montana har lett till att organisationerna The Center for Biological Diversity, the Humane Society of the United States, Humane Society Legislative Fund och Sierra Club uppvaktat den federala viltvårdsmyndigheten U.S. Fish and Wildlife Service.
Organisationernas mål är att det federala skyddet för vargen som en hotad art bör återinföras.
Tidigare har 100 forskare och personer verksamma inom viltvårdsmyndigheterna krävt detsamma.