Andelen österrikare som är positiva till jakt har ökat under de senaste åren.
Foto: Mark Bridger / Shutterstock.com Andelen österrikare som är positiva till jakt har ökat under de senaste åren.

Flera positiva till jakt

Vad anser folk om jakt? Det har ett opinionsinstitut i Österrike undersökt. Den visar att fler österrikare är positiva till jakt.

Undersökningen görs mot bakgrunden av att massmedia ofta skriver negativt om jakt. Det är delvis massmedias natur – bilolyckor uppmärksammas, inte alla de bilister som kom säkert fram.
Men det negativa verkar inte ha gjort intryck på opinionen, i varje fall inte i Österrike.

Fler är positiva nu än förr
År 2008 var 17 procent av de tillfrågade negativa till jakt, nu är 18 procent negativa. År 2008 var 37 procent positiva till jakt, nu 42 procent.
Det är Market institut i Österrike som gjort undersökningen. Det framgår inte hur många som tillfrågats. Det heter att det är ett representativt urval och institutet gör många andra undersökningar. Institutet skriver att utmaningen nu är att vinna den stora grupp som varken är för eller emot. Det behövs mer information.

Många uppskattar köttet som mat
Nu är alltså 42 procent positiva, men endast 24 procent av alla tillfrågade anser att de är bra eller mycket bra informerade om jakt. En stor grupp svarar att de är dåligt eller inte alls informerade om jakt.
Att de positivas antal ökat kan bero på att många nu anser viltkött som ett förnämligt livsmedel.