Bläsand är en av de sjöfågelarter vars population har minskat en längre tid.
Foto: Mostphotos Bläsand är en av de sjöfågelarter vars population har minskat en längre tid.

Förbjuder föda som lockmedel

Den finska regeringen vill förbjuda att föda används som lockmedel vid sjöfågeljakt under några år. Jaktmetoden har nämligen gått hårt åt sjöfågelstammarna.

En undersökning visar att ungefär sex miljoner kilo spannmål årligen forslas till vattendrag i Finland. Det har på sina håll resulterat i att andavskjutningen har ökat oerhört mycket, jämfört med när traditionella jaktmetoder används.
I mer än 15 år har populationerna med stjärtand, vigg, skedand, årta och sothöna minskat. Och enligt den senaste uppskattningen har även gräsanden minskat en aning medan kricka, bläsand och knipa har minskat en längre tid, rapporterar Finlands viltcentrals tidning Jägaren.

Förbereder förbud
Nu bereder dock jord- och skogsbruksministeriet en förordning om förbud mot användningen av föda som lockbete vid sjöfågeljakt under jaktåren 2021–2024. Det är dock osäkert om förbudet hinner träda i kraft redan i år.
Förhoppningen är att kunna bryta den negativ utvecklingen för sjöfågelstammarna och att de ska kunna återhämta sig utan att man ska behöva införa totalförbud mot jakt.

Visa sans och måtta
Finlands viltcentral rekommenderar dem som tänker fortsätta att använda föda som lockbete i höst att visa sans och måtta både med säden och avskjutningen.
Myndigheten tycker att det vore bättre om de finländska jägarna koncentrerade sig på jakt på de små rovdjuren för att skapa bättre livsmiljöer för sjöfågelkullarna.