Franska lodjur hotas av inavel

Den franska lodjursstammen riskerar att vara borta om 30 år. Illegal jakt, bilolyckor och inavel hotar beståndet som nu är nere på 150 djur.

De franska lodjuren lever i Jurabergen i östra Frankrike. Men avståndet till lodjursstammarna i Tyskland och Schweiz är för långt för att kontakt ska etableras med den franska stammen, hävdar ett franskt forskarteam som refereras av www.forskning.no.

Analyserar döda djur

Situationen leder till för mycket inavel. Bara 38 av de franska lodjuren kan få ungar som växer upp och blir fullt levnadsdugliga för fortsatt fortplantning och avkommor, hävdas det.

Forskarna har analyserat 90 döda eller skadade lodjur under tolv år för att komma fram till sina slutsatser.

Man hänvisar också till tidigare rön angående riskerna med att de norska vargarna har skadliga genetiska mutationer.

Vildkatter i Schweiz

Forskarna har också tagit upp att vildkatten i Schweiz riskerar att försvinna om ett par hundra år. Inte på grund av inavel utan för att vildkatterna parar sig med tamkatter. Detta problem finns också på andra håll i Europa.