Norrmännen är oroliga för att landets tamgrisar ska drabbas av afrikansk svinpest och för skadorna som vildsvin orsakar.
Foto: Mostphotos Norrmännen är oroliga för att landets tamgrisar ska drabbas av afrikansk svinpest och för skadorna som vildsvin orsakar.

Handlingsplan mot norska vildsvin

Miljødirektoratet ska inom kort överlämna en handlingsplan mot vildsvin till lantbruksministern. Norrmännen vill inte råka ut för samma skador och kostnader som vildsvinen orsakar i Sverige.

Skräckscenariot för norrmännen är att de via vildsvin får in den afrikanska svinpesten i landet och att tamsvinen skulle smittas.
Man är också orolig för de skador som vildsvinens bökande orsakar i skog och bland grödor, samt att lantbruksmaskiner skadas av de stenar som bökas upp.
År 2015 beräknade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, att vildsvinen i Sverige årligen kostar svenska lantbrukare 1,56 miljarder kronor.

Minsta möjliga antal
Den 1 november ska en arbetsgrupp med representanter från Mattillsynet och Miljødirektoratet överlämna sitt förslag på handlingsplan mot vildsvinen till lantbruksministern.
– Målet är att vi ska ha minst möjliga antal vildsvin på minsta möjliga avgränsade yta, säger Ole-Herman Tronerud, veterinär och seniorrådgivare vid Mattillsynet, till tidningen Norsk Landbruk.

Sydöst om Oslo
För närvarande finns de norska vildsvinen främst i Östfold, det fylke (län) som ligger sydöst om Oslo, ned mot svenska gränsen.
Om de norska vildsvinen inte jagas kommer populationen att fördubblas vart tredje år. Då kan det finnas 40 000 vildsvin i landet om tio år.
Vildsvin får jagas året runt i Norge. Endast suggor med kultingar är fredade.