FOTO: LARS OVE JONSSON/SHUTTERSTOCK Stora områden med glesbygd och ett omvittnat inhemskt jaktintresse banar väg för en utökad jaktturism i Finland.

Intresset för jaktturism ökar i Finland

I Finland ökar intresset för jaktturism. Men det finns vissa svårigheter att komma i gång. Därför har Viltcentralen startat ett projekt för att omvandla jaktturismens värdepotential till intäkter.

Viltcentralen går tillsammans med jaktföreningar, markägare och tjänsteproducenter igenom verktygen som kan användas för att komma i gång med jaktturism, skriver Viltcentralens tidning Jägaren.

Just nu utreder man om en modell med jaktvärdar skulle fungera för att underlätta vardagen för jaktföreningarna.  

Flertal möten

Frågan är hur nyttig turismen är för jaktföreningarna och om det finns några osäkerhetsfaktorer. Viltcentralen har arrangerat ett flertal möten i Finland som har lockat ett stort antal representanter från föreningarna för att diskutera ämnet och pejla deras jaktområdens lämplighet för jaktturism.

Diskussionerna har präglats av intresse och funderingar kring den rätta dimensioneringen i förhållande till den traditionella jakten. 

När man kommit fram till hur intäkterna ska fördelas mellan jaktföreningarna, markägarna och tjänsteproducenterna ser man en nytta också för den glest bebyggda landsbygden där många välkomnar ökad turism. 

.