FOTO: LEIF INGVARSSON/Mostphotos En dansk rapport om den vikande rådjursstammen får nu häftig kritik av danska jägare.

Jägare missnöjda med dansk rådjursrapport

Avskjutning av rådjur i Danmark har minskat kraftigt de senaste åren, minus 42 procent sedan 2011. Någon motsvarande minskning har inte skett i södra Sverige, södra Norge eller norra Tyskland sett utifrån statistiken.

Det visar en färsk dansk rapport som Jakt och Jägare skrev om här. Men nu är Danmarks Jaegerforbund missnöjt med rapportens resultat. De danska jägarna anser det är fel att fokusera på avskjutningen. Det kan finnas skäl till att jägarna inte jagar i vissa områden trots att det där finns rådjur, menar man.

Stammens storlek

Det blir det fel angående mängden danska rådjur om slutsatser ska dras utifrån avskjutningen. För att få redan på de danska rådjurens tillstånd och stammens storlek vore det bättre att fokusera på beståndsövervakning, något som de danska jägarna nu kräver.

De danska jägarna vill också veta hur en större hjortart som dovviltet påverkar rådjuren i Danmark. En studie som Lantbruksuniversitet i Sverige har gjort vid Koberg visar att det kan finnas konkurrensförhållanden. Dessutom understryker Danmarks Jaegerforbund att rovdjuren påverkar beståndet av rådjur.

Förbyggande projekt

Slutligen måste det också tas hänsyn till att 20 000 rådjurskid omkommer årligen då lantbrukets skördemaskiner träffar dem. Ska detta inräknas i rådjursstammens utveckling? Jaegerforbundet ska kommande år vara med i två projekt om hur dessa skador kan förebyggas.