Älgar hör till det vilt som ska finnas i de nya "vilda" danska naturnationalparkerna. Från jägare höjs röster mot det jaktförbud som kommer att gälla i parkerna.
Foto: Mostphotos Älgar hör till det vilt som ska finnas i de nya "vilda" danska naturnationalparkerna. Från jägare höjs röster mot det jaktförbud som kommer att gälla i parkerna.

Jaktförbud i nya danska nationalparker

Jaktförbud i 15 nationalparker upprör den danska jägarkåren. Älg, bison och vildhästar introduceras i parkerna som delvis anläggs på privat mark.

I Danmark inrättas nu en ny typ av nationalparker, så kallade naturnationalparker där naturen ska få bli så vild som möjligt.
Traditionell jakt kommer att förbjudas, något som det danska jägarförbundet protesterar mot. I enstaka fall ska statligt anställda skyttar kunna ingripa mot till exempel invasiva arter.

Stora områden
De två första naturnationalparkerna inrättas i Fussingö vid Randers på Jylland samt vid Gribskov på Nordsjälland. De blir 800 respektive 1 100 hektar stora.
Ytterligare 13 liknande parker ska etableras. I första omgången omfattas statlig mark, senare också kommunal och privat mark.

Utan mänsklig inverkan
Något skogs- eller lantbruk ska inte få förekomma. De nya parkerna ska inhägnas och större växtätande djur ska gå i naturnationalparkerna. Träd som faller får ligga. Älgar, bisonoxar och vildhästar ska introduceras. När djuren dör ska kropparna förbli orörda och gynna rovdjur, insekter och mindre djur.
Lagförslaget om naturnationalparkerna sändes ut på remiss till olika danska organisationer för några dagar sedan av miljöminister Lea Wermelin (S).