I november får Texasborna rösta om huruvida rätten att jaga ska införas i grundlagen.
Foto: Christiane Bouvier Rose / Shutterstock.com I november får Texasborna rösta om huruvida rätten att jaga ska införas i grundlagen.

Jakten i Texas skyddas i grundlag?

Invånarna i Texas får i november chans att rösta om rätten att jaga ska införas i grundlagen. Lagen ses bland annat som ett skydd mot djurrättsaktivister.

För närvarande pågår inga aktioner i Texas för att med hjälp av juridiken stoppa jakt eller fiske. Men de som jagar och fiskar ser det som en del av livsstilen i Texas.
Det är detta jägare och fiskare vill skydda i framtiden. Den jakt som ska skyddas måste bedrivas med traditionella metoder. Rätten att jaga gäller heller inte på annans mark.
Myndigheterna ska också kunna stoppa jakt i till exempel tättbebyggda områden. Myndigheterna får också i fortsättningen rätt att ta betalt för jaktlicenser.

Jaktvänner vann omröstningen
Houston Chronicle skriver att jaktvännerna vann omröstningen i delstatens representanthus med 111 röster mot en. 25 ledamöter, flertalet demokrater, lade ner sina röster. En del av dem är inte jaktmotståndare, men de ansåg att frågan inte hör hemma i grundlagen för Texas.
Delstatssenaten har tidigare sagt ja till folkomröstningen. 18 andra delstater i USA har redan infört liknande bestämmelser. Därmed har det i dessa delstater blivit svårare att begränsa jakttider samt bestämma vilka djur som får jagas och vilka som inte får jagas.