I Danmark föreslås det att det ska bli tillåtet att jaga med jaktfalk, så kallad falkenering, för att komma till rätta med problem med måsar.
Foto: Vladimir Pirogov / Shutterstock.com I Danmark föreslås det att det ska bli tillåtet att jaga med jaktfalk, så kallad falkenering, för att komma till rätta med problem med måsar.

Jaktfalkar sätts in mot måsar

De styrande i flera danska städer är glada för att jaktfalkar snart kan få sättas in för att få bukt med måsplågan i tätorterna.

Måsarna, liksom fler andra fåglar, uppträder i stora kolonier. Fåglarna förorenar och väsnas mycket. Föroreningarna kan vara ett hälsoproblem.
Detta har diskuterats i flera städer. Problemet har tagits upp i Kommunernes Landsforening som vänt sig till Miljøstyrelsen i Danmark. Det har resulterat i ett lagförslag från regeringen om att återinföra jakt med hjälp av rovfåglar. Om det träder i kraft vid nyår ska detaljerade bestämmelser utarbetas om falkenering.
– Det är mycket bra att det kommit ett lagförslag, säger Jörn Pedersen, borgmästare i staden Kolding på Jylland, till Fredericia Dagblad. Han är också ordförande i den kommunala landsföreningen.
Kolding ligger kustnära och hör till de städer som har problem med måsar.

En 1500 år gammal jaktform
Jaktformen falkenering har gamla traditioner från 500-talet och försvann iSverige när hovet slutade använda rovfåglar för jakt vid slutet på 1700-talet. 
Nutida utövare finns i 53 länder, bland annat i arabvärlden och Storbritannien. Den internationella sammanslutningen för falkenerare har cirka 30 000 medlemmar.