Foto: Shutterstock Det enda som får jagas i det smittade området i nordvästra Italien är vildsvin.

Jaktförbud i Italien på grund av svinpest

Den italienska regeringen inför jaktförbud i 114 områden i regionerna Piemonte och Ligurien, sedan det nyligen har bekräftats att ett dött vildsvin som påträffades i orten Ovada, strax norr om Genua, var smittat med afrikansk svinpest.

Efter det första fallet hittades snabbt ytterligare fem smittade kadaver och ett 1 600 kvadratkilometer stort område nära den franska gränsen definierades som smittat.

Åtgärder som har vidtagits är intensifierat kadaversök, restriktioner för tillträde och jaktförbud på alla arter förutom vildsvin.

Tät vildsvinspopulation

Vildsvinspopulationen är relativt tät i norra Italien, där det också finns många tamgrisbesättningar.

Myndigheterna utgår från att det är människor som har spridit smittan dit.

Jaktförbudet gäller i åtminstone sex månader, rapporterar Reuters.