Siffrorna visar ökningen av de invasiva arterna i procentenheter i de olika delstaternas bevakningsområden sedan 2006. Om färgen på delstaten är mörk finns de invasiva arterna i en stor andel i bevakningsområdena.
Siffrorna visar ökningen av de invasiva arterna i procentenheter i de olika delstaternas bevakningsområden sedan 2006. Om färgen på delstaten är mörk finns de invasiva arterna i en stor andel i bevakningsområdena.
Siffrorna visar ökningen av de invasiva arterna i procentenheter i de olika delstaternas bevakningsområden sedan 2006. Om färgen på delstaten är mörk finns de invasiva arterna i en stor andel i bevakningsområdena.
Siffrorna visar ökningen av de invasiva arterna i procentenheter i de olika delstaternas bevakningsområden sedan 2006. Om färgen på delstaten är mörk finns de invasiva arterna i en stor andel i bevakningsområdena.
Siffrorna visar ökningen av de invasiva arterna i procentenheter i de olika delstaternas bevakningsområden sedan 2006. Om färgen på delstaten är mörk finns de invasiva arterna i en stor andel i bevakningsområdena.
Siffrorna visar ökningen av de invasiva arterna i procentenheter i de olika delstaternas bevakningsområden sedan 2006. Om färgen på delstaten är mörk finns de invasiva arterna i en stor andel i bevakningsområdena.

Kraftig ökning av invasiva arter

Tyska jägare kräver bidrag för nattjakt och fällor

På tio år har de invasiva arterna tvättbjörn, mårdhund och mink ökat kraftig i Tyskland. Det visar en sammanställning för läget i de olika delstaterna. Det tyska jägarförbundet vill ha samhällsbidrag för att få fler jägare som ägnar nätterna åt jaktinsatser. Jägarna vill också ha tillåtelse och bidrag för fällor med elektronik för att få en effektivare bekämpning av den invasiva trion.

Sedan 2006 följer tyska jägare hur de tre invasiva arterna tvättbjörn, mårdhund och mink breder ut sig i Tyskland. Det är 24 000 områden som övervakas. Sammanlagt håller jägarna uppsikt på 13 miljoner hektar, enligt ett pressmeddelande från Deutscher Jagdverband.
Vetenskapsmän har nu bearbetat de observationer som gjorts fram till och med år 2015.
Tvättbjörnen finns i 43 procent av de övervakade områden sett till hela Tyskland. Det är en ökning med 19 procentenheter sedan 2006. Då fanns alltså tvättbjörn i 24 procent av de bevakade tyska områdena.
Särskilt drabbad är delstaten Sachsen-Anhalt där tvättbjörn nu finns i 91 procent av de bevakade områdena. Det är en ökning med 47 procentenheter i delstaten sedan 2006.
Tvättbjörnens snabba utbredning visar sig också i jaktstatistiken. Jaktsäsongen 1995/96 fälldes 3 300 tvättbjörnar. Jaktsäsongen 2015/16 fälldes 128 000 tvättbjörnar.
Mårdhunden finns nu i en fjärdedel av de övervakade områdena i Tyskland. Det är en ökning med sex procentenheter sedan 2006. Värst drabbad är delstaten Mecklenburg-Vorpommern där mårdhunden finns i 92 procent av bevakningsområdena.
Mink finns i sju procent av områdena sett till hela Tyskland. Det är en ökning med två procentenheter sedan 2006.

Vill ha åtgärder för att underlätta jakten
Det tyska jägarna kräver nu åtgärder så jakten kan underlättas på de invasiva arterna.
EU har fattat ett beslut att försöka få bort de invasiva arterna. Det behövs då mer jakt för att skydda det ursprungliga naturlivet
I Tyskland anser jägarna att samhället borde visa större stöd för att det behövs viltvårdare som tar itu med problemet. Tvättbjörn, mårdhund och mink är nattaktiva, så det kan behövas offentliga medel för att stimulera jaktinsatserna.
Jägarna kräver också att jakttiderna förändras och att det ska vara lättare sätta ut fällor. Till exempel vill jägarna ha bidrag för att kunna använda elektronik i fällorna.