Finska älgar har börjat beta mera gran, vilket får skogsägare att kräva mera jakt.
Foto: Daniel Huebner / Shutterstock.com Finska älgar har börjat beta mera gran, vilket får skogsägare att kräva mera jakt.

Krav på ökad finsk älgjakt

Älgarna i Finland har fått ökad smak för gran. Nu krävs ökad älgjakt för att minska problemet med betesskador i skogen.

I Finland har många skogsägare odlat gran på marker som egentligen passat bättre för tall och björk. Detta för att älgarna tidigare i allmänhet lämnat granplantorna i fred.
Men nu verkar älgarna har ändrat sina matvanor, enligt Finlands skogscentral. Älgarna har de senaste åren enbart i östra Finland förstört gran på 1 500 hektar, enligt Markku Remes vid Finlands viltcentral. Skogsägarna måste ersättas med 450 000 euro, enligt svenska YLE.
Vid Finlands viltcentral, landets viltmyndighet, tros att ökad jakt är det enda sättet att komma tillrätta med problemet.