Så här föreställer sig danska Naturstyrelsen att vildsvinsstängslet längs den dansk-tyska gränsen kan komma att se ut.
Foto: Naturstyrelsen Så här föreställer sig danska Naturstyrelsen att vildsvinsstängslet längs den dansk-tyska gränsen kan komma att se ut.

Kritik mot danska vildsvinsstängslet

Remissvaren på hur det danska vildsvinstängslet längs den tyska gränsen ska se ut har nu inkommit. Miljöstyrelsens förslag får en hel del kritik.

Det är bland andra generalsekreteraren i danska världsnaturfonden (WWF), Bo Øksnebjerg, som har invändningar.
– Mest sannolikt kommer vildsvinen att springa genom öppningarna i stängslet. Därför tycker vi inte att det är meningsfullt att skada djurlivet, då stängslet inte kommer att hjälpa till att lösa grundproblemet, vilket är afrikansk svinpest, säger han till DR.
Andra kritiker anser att de föreslagna öppningarna i stängslet visar att det är frågan om en symbolpolitik.

27 remissvar
Sammanlagt har 27 remissvar kommit in – från organisationer, föreningar, privatpersoner och myndigheter – varav 22 har invändningar mot det föreslagna stängslet, enligt DR
Danmark vill bli vildsvinsfritt. Och vildsvinsstängslet ska hindra invandring av tyska vildsvin. Några vildsvin smittade av den afrikanska svinpesten är dock ännu inte kända i Tyskland. Men smittan sprids allt mer i Polen och danskarna vill vara förberedda när smittan når Tyskland.
Därför uppför man det närmare 70 km långa och 1,5 meter höga stängslet, som också ska gå en 0,5 meter under jord.

20 större öppningar
Stängslet kommer att ha små öppningar på 20×20 cm för det mindre viltet var 50-100 meter. Det ska också ha 20 större öppningar där varg, rådjur och hjort kan passera.
Motståndarna till stängslet tror dock att om ett vildsvin kommer fram till stängslet så kommer även det att instinktivt följa stängslet tills det hittar en öppning.
Den biträdande chefen vid danska livsmedelsverket, Stig Mellergaard, svarar att det kan tyckas självmotsägande att ha öppningar i stängslet. Men de 20 öppningarna kommer att finnas i anslutning till vägar, vattendrag och samhällen. Stängslet stoppar 50 meter från dessa platser.
Sammanlagt kommer öppningarna att omfatta cirka 1 km och själva stängslet cirka 67 km.

Gör vad som är möjligt
Ordföranden i danska riksdagens miljö- och livsmedelutskott, Pia Adelsteen (Dansk Folkeparti), anser att stängslet visar att Danmark nu gör vad som är möjligt.
– Vi förväntar oss att stängslet ska hålla vildsvinen borta. Vi vet det inte till hundra procent, men vi försöker att ligga i framkant i stället för att bara vänta på ett plötsligt utbrott av afrikansk svinpest, säger hon till DR.
Om afrikansk svinpest drabbar danska grisar, kommer Danmark att förlora upp till 11 miljarder danska kronor i minskade exportinkomster. Det är dessutom 38 000 människor som arbetar inom den danska grisnäringen.
Remissvaren ska nu analyseras innan bygget, för 80 miljoner danska kronor, påbörjas. Stängslet beräknas ha en livslängd på över 20 år.