I Finland får färre lodjur fällas under jakten än tidigare.
Foto: Stanislav Duben / Shutterstock.com I Finland får färre lodjur fällas under jakten än tidigare.

Minskad lojakt i Finland

I december inleds lodjursjakten i Finland. I år är tilldelningen minskad jämfört med tidigare, skriver yle.fi.

Finlands Viltcentral har konstaterat att den finska lodjursstammen har minskat och drar därför ner tilldelningen inför årets lodjursjakt.
Jakten startar den första december och i år får drygt 400 lodjur fällas söder om renskötselområdet. Det är en minskning med nästan 100 individer. Inom renskötselområdet gäller separata regler för lodjursjakt.
Finlands Viltcentral uppskattar att den finska lodjursstammen består av ungefär 2 500 djur. 
Syftet med jakten är att hålla stammen stabil och att minska skador.