Myskoxar vänder sig mot saker som hotar i stället för att gå undan. Det har gjort att flera norska mysoxar körts på av tåget.
Foto: indukas / Shutterstock.com Myskoxar vänder sig mot saker som hotar i stället för att gå undan. Det har gjort att flera norska mysoxar körts på av tåget.

Myskoxar står kvar på rälsen

I Norge uppmärksammas att myskoxar inte har ett ”normalt” flyktbeteende. En hotad myskoxes signaler är annorlunda en många andra djurs – de vänder sig mot dem som hotar den.

Det har också myskoxar gjort som kommit upp på järnvägspåren i närheten av där de vistas. Men det har lett till att 17 myskoxar blivit överkörda av tåget.
Fem myskoxar som sökt sig utanför området på Dovrefjäll vägrade att låta sig fösas tillbaka. Jägare fick tillkallas och fälla de fem djuren.
Myskoxarna fördes från Norge från Grönland åren 1947 till 1953. Nu finns 240 djur på fjället på grund av rewildingprojektet, uppger Miljödirektoratet i Norge.
Eftersom myskoxen är ett arktiskt djur antas den vara ett av de djur som kommer att ha svårast att klara sig om miljöförändringar innebär att Norden går mot ett varmare klimat.