Norge karlägger främmande fisk
  • Pinewood

Norge karlägger främmande fisk

UtrikesPublicerad: 2017-07-19 06:00

Både i vatten och på land utgör främmande arter ett hot. Norska forskare vid Norsk institutt for naturforskning, NINA, vill därför ha hjälp av allmänheten för att kartlägga fisk som inte hör hemma i norska vatten.

Som främmande arter räknas också fisk som finns naturligt på vissa platser i landet, men som flyttas till nya inhemska biotoper. Det kan till exempel gälla gädda, öring eller sarv. Där dessa arter etablerar sig kan det ske stora förändringar av artsammansättningen. Forskarna vill alltså få in rapporter om fisk som flyttas från en norsk region till en annan där den inte hör hemma.

Olagliga utplanteringar
En del människor flyttar den främmande fisken medvetet. Det kan ske genom att levande fisk används som agn. Det förekommer också att folk på eget bevåg vill introducera främmande fisk i ett vatten. Men detta klassas – liksom i Sverige – som miljökriminalitet i Norge.
Främmande fisk kan vara till skada för den biologiska mångfalden och den kan äventyra vattenkvaliteten. Den främmande fisken kan också skada eller förstöra fritidsfisket.
Undersökningen görs på uppdrag av Miljödirektoratet i Norge

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB