Brist på jägare och jaktmarker är en förklaring till att Norges nationella hundraser är på väg att förpassas till historien.
Foto: Mostphotos Brist på jägare och jaktmarker är en förklaring till att Norges nationella hundraser är på väg att förpassas till historien.

Norska jakthundsraser dör ut

I Norge finns sju hundraser som definieras som nationella. Men sex av dessa raser är på väg att dö ut, ett problem som också är aktuellt i Sverige.

I Norge liksom i Sverige är hotet mot de så kallade nationella hundraserna stort.
De riskerar att dö ut.
– Norge har påtagit sig ett särskilt ansvar inför FN för att bevara dessa raser då vi är upphovsland till dem, säger professorn i husdjursavel och genetik, Odd Vangen, vid Norges miljø- och biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ohotad elghund
De hotade raserna är haldenstövare, hygenhund, norsk buhund, norsk elghund svart, norsk dunker och norsk lundehund.
Norsk elghund grå är den enda rasen av de sju som inte är hotad.
Ändå har det pågått ett arbete i tio år för att försöka bevara raserna. Till exempel har sperma frysts in och sparats, uppger tidningen Jakt & Fiske.

Brist på jägare
Hundarna har tagits fram för jakt. Men brist på jägare och jaktområden samt det faktum att yngre jägare i mindre utsträckning är intresserad av jakt med de aktuella raserna kan ha gjort att hundarnas popularitet har minskat.
– Att det varit svårt att bevara dessa hundraser kan också bero på att de räknas som brukshundar och inte som sällskapshundar, säger professor Odd Vangen.