FOTO: NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS & AARHUS UNIVERSITET. Här är några av de vargvalpar som föddes i Danmark förra året, dokumenterade av forskarnas viltkameror.

Ny forskning – Danmark tål 210 vargar

Mellan 77 och 210 vargar får plats i Danmark med tanke på livsmiljö och födokällor. Det anser forskare vid Aarhus Universitet som studerat vargfrågan på uppdrag av danska Naturvårdsverket.

Det är Miljøstyrelsen, den danska motsvarigheten till Naturvårdsverket, som har gett forskare på Aarhus Universitet uppdraget att genomför en biologisk studie angående hur den danska vargpopulationen kan komma att utvecklas.

Sex gånger större

Forskarna ska också fastslå hur stor stammen minst måste vara för att klassas som livskraftig. 

Miljödepartementet går nu ut med information om att det enligt forskarna finns förutsättningar för en två till sex gånger större vargstam i Danmark än det finns i dag.

Det nuvarande vargbeståndet beräknas ligga på omkring 30 vuxna djur och 14 till 20 valpar. Men enligt studien är det biologiskt möjligt att hysa mellan 11 och 30 familjegrupper eller upp till 210 vargindivider i Danmark.

Sedan fastslår forskarna att den nuvarande vargpopulationen uteslutande är koncentrerad till Jylland, företrädelsevis till de västra delarna. Så kommer det sannolikt också att vara i framtiden eftersom vatten utgör en naturlig barriär i Danmark.

Polen och Tyskland

Avslutningsvis konstaterar forskarna att den danska vargpopulationen då och då blandas ut genom kontakter med varg från primärt Polen och Tyskland.

Med denna bakgrund kommer man fram till att det danska beståndet minst måste bestå av 40 till 100 djur för att kunna betraktas som livskraftigt, en nivå som man nu ligger klart under.

Här kan du läsa hela studien.