Foto: Shutterstock Forskare på den gröna ön menar att om man arbetar förebyggande för att minska konflikter med bland annat tamdjursägare så kan det gå att återintroducera varg i Irland.

Ny forskning: Varg kan återintroduceras i Irland

Forskare i Irland har undersökt om det är möjligt att återintroducera varg på den gröna ön. Den sista vargen i landet sköts 1786.

Tidigare fanns det mycket varg i Irland, vilket sägner och ortsnamn vittnar om. Men när engelsmännen tog makten på ön ansåg de vargförekomsten ociviliserad och jakttrycket ökade.

Irland är nu det enda vargfria landet i EU. Men landet har anslutit sig till Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer. Och de länder som har skrivit under konventionen ska återintroducera arter som människan har utrotat.

Naturforskare vid University College Dublin har därför undersökt om det är möjligt att återintroducera varg i landet, rapporterar Irish Examiner.

Plus och minus

Svaret blir ja, sedan forskarna har kört 1 000 simulationer över vad en eventuell vargförekomst skulle innebära. Det vore ekologiskt möjligt och bra för naturen. Där finns tillräckligt med föda och det vore bra både för trafiksäkerheten och betesskadorna om klövviltsstammarna minskade.

Men man pekar också på att lantbrukare som har betesdjur inte vill ha varg nära. Och att människor är rädda om sina sällskapsdjur. Så om det skulle komma ett förslag redan nu om att återintroducera varg skulle det kunna leda till en stark konflikt i frågan.

I nationalparker

Forskarna föreslår att vargen ska finnas i Irlands nationalparker. Man tänker sig att en lösning kan vara en mjuk modell som tillämpas i vissa av USA:s nationalparker. Där lockas vargarna att stanna kvar inom ett område genom utfodring och stängsel som begränsar djurens rörlighet.