Det är förbjudet att jaga vilda grisar i Missouri, vilket troligtvis är bra för att förebygga problem. Däremot ska man testa effektivare fällor.
Foto: Tony Campbell / Shutterstock.com Det är förbjudet att jaga vilda grisar i Missouri, vilket troligtvis är bra för att förebygga problem. Däremot ska man testa effektivare fällor.

Ny strategi mot vildgrisar

Flera delstater i USA har problem med förvildade grisar. De ställer till skador för många miljoner i jordbruket. Vildgrisarna kan också vara farliga sjukdomsbärare om de kommer nära tamsvin.

Delstaten Missouri har förbjudit jakt på förvildade svin på statlig mark, eller annan mark staten bestämmer över.
Viltvårdare tror att förbudet är bra eftersom jakt på enskilda förvildade svin splittrar upp familjegrupper. Då sprider sig svinen över nya områden förökar sig och bildar nya familjegrupper. I fortsättningen är strategin att försöka ta bort hela familjegrupper.

Effektivare fällor ska testas
Debatten visar att de förvildade svinen inte är lätta att decimera med bland annat fällfångst. De lär sig snabbt varför fällorna är farliga.
Nu ska nya effektivare fjärrstyrda fällor prövas. Dessa kostar cirka 6 000 dollar styck, skriver St Louis Post-Dispatch.
Hittills i år har i det i Missouri fällts 2 000 förvildade grisar som skjutits utanför eller i fällor.