FOTO: SERGII KOVALOV/SHUTTERSTOCK Frågan angående hur många vargar det finns i Danmark har länge varit omtvistad.

Nya valpar – den danska vargstammen växer

Nu ökar antalet vargar i Danmark efter att 13 valpar har fötts under sommaren. Sedan arten återinvandrade har fem föryngringar skett, samtidigt har ett stort antal vargar försvunnit spårlöst.

I juli fastslog den danska Miljöstyrelsen att ett vargpar på Västjylland har fått tillökning. Nu rapporteras att det också har skett en föryngring i närheten av Hovborg på centrala Gylland.

Sedan arten återinvandrade till Danmark 2012 är det femte gången som det föds valpar och i dag finns det 16 vuxna djur i landet, samtidigt som stammen ökar med 13 valpar.

Försvunna vargar

Under samma period har ett stort antal vargar försvunnit – närmare bestämt 16 stycken.

Vid ett tillfälle har en dansk dömts för att ha dödat en varg, de övriga fallen är olösta.