I Finland har vargstammen vuxit med betydande siffror under senare år. Det konstaterar landets Naturresursinstitut.
Foto: Shutterstock I Finland har vargstammen vuxit med betydande siffror under senare år. Det konstaterar landets Naturresursinstitut.

Beräkning visar ökande finsk vargstam

Antalet vargpar i Finland ökade med en fjärdedel förra året. Enligt prognoserna kommer utvecklingen att fortsätta med fler vargar, flockar och familjegrupper.

Det är Naturresursinstitutet som sett över vargsituationen i Finland.
Enligt beräkningarna finns det nu 279–321 vargar i landet och det högsta antalet familjegrupper sedan 1996.
Med 90 procents sannolikhet fanns det 18–25 vargpar och 32–38 familjegrupper i Finland i mars 2021. Det fanns totalt 54–59 vargrevir, inklusive gränsreviren och reviren i renskötselområdet.
– Antalet familjegrupper var cirka 16 procent större än ett år tidigare och antalet par cirka 23 procent större. Merparten av de nya reviren uppstod i västra Finland, säger Ilpo Kojola professor vid Naturresursinstitutet i ett pressmeddelande.

Mycket mat och många valpar
Beståndsberäkningen fokuseras på antalet par och flockar, eftersom de ger antydningar om vargstammens livskraft och reproduktionspotential. En bakomliggande orsak till att vargstammen har ökat är att det har fötts många valpar, särskilt i områden där vargarna har haft god tillgång till föda.
– Enligt Naturresursinstitutets prognosmodell som beskriver vargstammens utveckling kommer antalet revir sannolikt att öka ytterligare. I november 2021 finns det med 90 procents sannolikhet totalt 70–84 vargrevir. I mars 2022 beräknas antalet revir vara 53–83, varav 21–43 består av flockar, säger Samu Mäntyniemi, forskare vid Naturresursinstitutet.

Nya analysmetoder används
Årets beståndsberäkning har gjorts utifrån ett mer omfattande dataunderlag än under tidigare år.
Vintern 2020–2021 utökades insamlingen av dna-prover till att omfatta 90 procent av de troliga vargreviren. Totalt analyserades 1 499 dna-prover, jämfört med 817 vid beståndsberäkningen året innan.
Dna-proverna har analyserats med mikrosatellitmetoden vid Åbo universitet. Analyserna av proven från perioden visade inga indikationer på varghybrider.
Naturresursinstitutet ska dock för säkerhets skull kontrollera alla prover med hjälp av den nya, mer exakta, SNP-analysmetoden så snart som möjligt.