I den tyska delstaten Hesse föreslår miljöministeriet större begräsningar i jakten. Bland annat vill de stoppa jakt på grågås helt och hållet.
Foto: Ana Gram / Shutterstock.com I den tyska delstaten Hesse föreslår miljöministeriet större begräsningar i jakten. Bland annat vill de stoppa jakt på grågås helt och hållet.

Protest mot stoppad jakt i Hessen

Ett förslag i den tyska delstaten Hessen om att förkorta jakttider och slopa jakt har utlöst kraftiga protester. 3 500 jägare och bönder har mött upp. De har demonstrerat mot förslaget och försöker stoppa det den jaktfientliga offensiven från De Gröna.

Det är miljöministeriet i delstaten som vill genomföra förslaget. Jägarna säger förslaget är extremt. Förslaget ger vissa miljöorganisationer ett otillbörligt stort inflytande.
Enligt förslaget ska till exempel jakten på grågås slopas helt. Det ska jämföras med att jakttiden på grågås i omgivande delstater är sex och en halv månad. För räv, mård, kråkor och skator förkortas jakttiderna, skriver Osthessen News.

Hotar balansen
Jägarna vänder sig mot att vissa miljövänner tror att naturen reglerar sig själv och påpekar att flera arter hotas om predatorer inte kan jagas.
Den jakt som sker i Hessen har hittills skett efter beräkningar av hur stora viltbestånden är. Sedan har det övervägts hur viltstammen kan eller bör beskattas.
Vid demonstrationen deltog ordföranden för riksorganisationen Deutscher Jagdverband, Hartwig Fischer. Han varnade för att förslagen i Hessen är en test av miljöpartiet De Gröna för att se hur långt de kan gå för att på sikt få jakträtten helt avskaffad.
För bönderna i delstaten Hessen innebär förslaget minskade inkomstmöjligheter. De befarar det kan bli svårt arrendera ut sina jaktmarker om jakttiderna förkortas kraftigt.